İzolasyon ve Yalıtım Sistemleri Hakkında Bilgiler

İzolasyon, herhangi bir yalıtım malzemesi kullanılarak, ortamdan dışarı olan enerji akışının indirgenmesidir. İzolasyon malzemelerinin (yalıtkan) çeşitli tipleri vardır: Isı akışını indirgemek için, ısıl (termal) yalıtkanlar. Elektrik akışını önlemek için, elektrik yalıtkanlar. Ses dalgalarını indirgemek için, akustik yalıtkanlar. Ülkemizde, ısıtma ve soğutma işi için oldukça büyük miktarda enerji harcanmakta ve israf edilmektedir. Evler ve binalara verimli ve doğru bir şekilde izolasyon yapıldığında bir çok konuda tasarruf yapılır. Enerji verimi artar ve parasal olarak tasarruf sağlanır. İzolasyonun korunması için, ekstra bir güç ve maliyete gerek yoktur, kalıcıdır ve genelde bakım gerektirmez. Konforu arttırır. Bina boyunca, sıcaklık dağılımı daha homojen olur. Yalıtım, dışardan gelen gürültüyü emdiği için, ses yalıtımı da sağlar. Genel bir kazanç olarak da, yalıtım sayesinde ısınma amacı ile yakılan yakıttan çevreye olan zararlı atık gaz geçişi azalmış olur.

İzolasyon Malzemeleri

Mantolama Isı yalıtımı
Binalarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve malzeme standartları: Taş yünü, TS 901 EN 13162 Cam yünü, TS 901 EN 13162 TS 7316 EN 13163 Ekstrude Polistiren (XPS), TS 11989 EN 13164 Poliüretan (PUR), TS EN 13165 Fenol Köpüğü, TS EN 13166 Cam Köpüğü, TS EN 13167 Mantolama, TS EN 13167 Çift Cam, TS EN 13168 Ahşap Lifli Levhalar, TS EN 13169 Genleştirilmiş Perlit (EPB), TS EN 13170 Genleştirilmiş Mantar(ICB) TS EN 13171 Ahşap yünü levhalar, TS EN 13172 asbest Tesisatlarda kullanılan ısı yalıtım malzemeleri ve standartları ise: Taşyünü, prEN 14303, Camyünü, prEN 14303, Elastomerik Kauçuk (FEF) prEN 14304, Cam Köpüğü (CG) prEN 14305, Kalsiyum Silikat (CS) prEN 14306, Ekstrüde Polistiren (XPS) prEN 14307, Poliüretan (PUR / PIR) prEN 14308, Ekspande Polistiren (EPS), prEN 14309, Polietilen Köpük (PEF), prEN 14314, Fenolik Köpük prEN 14315